Dolly vom Basaltwerk

Pedigree
Report Type:

V Dolly vom Basaltwerk

SCHH2 Female German Shepherd Sep 25, 1964

German Shepherd

Jan 12, 1962

SCHH2

2X VA1

German Shepherd

Nov 20, 1956

SCHH3

V, CAN.GV.

German Shepherd

Apr 6, 1954

SCHH3
V

German Shepherd
VA2
VA3
VA2

German Shepherd
V

German Shepherd

Dec 31, 1954

SchH1
V

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Jun 15, 1957

SCHH2


German Shepherd

Oct 8, 1953

SCHH3/FH/ZH2
2X VA1

German Shepherd
V
V
VA

German Shepherd
CH (US)
V

German Shepherd

Oct 26, 1954

SCHH3

German Shepherd
VA1
 

German Shepherd

German Shepherd

SCHH2/FH

V

German Shepherd

May 1, 1954

SchH3/FH

V

German Shepherd

Oct 1, 1951

SchH3
VA1

German Shepherd
 
VA2
VA2
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Apr 9, 1950

SchH2
VA1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Jul 26, 1955

SCHH3

V

German Shepherd

Mar 12, 1952

SCHH2
V

German Shepherd
G
V
V

German Shepherd
V1

German Shepherd

Aug 24, 1948

SCHH1
VA DDR SIEGER 1949

German Shepherd

German Shepherd
VA