Daldi vom Kellerbug

Pedigree

V Daldi vom Kellerbug

SchH1 Female German Shepherd Oct 30, 1982
V

German Shepherd

Jun 10, 1978

SchH3/FH

V

German Shepherd

Jan 10, 1976

SchH3

V1

German Shepherd

Mar 17, 1970

SchH3
VA2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Jun 20, 1971

SCHH1
V9

German Shepherd
V3 CH(US)
V
V

German Shepherd
VA1
V
SG

German Shepherd

May 10, 1976

SchH1

V

German Shepherd

Aug 20, 1969

SchH3

German Shepherd
V1

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd

Sep 17, 1973

SchH1
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Jan 5, 1975

SchH1

V

German Shepherd

Jun 10, 1971

SchH3

V

German Shepherd

Apr 10, 1968

SchH2
VA3

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Jan 13, 1968

SchH1
VA2

German Shepherd
VA1
 
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd

May 3, 1968

SchH1

V

German Shepherd

Dec 11, 1964

SchH3
VA4

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Mar 23, 1964

SchH1
VA1

German Shepherd
 
VA2
V

German Shepherd
VA1
SG