Cim vom Ecknachtal

Pedigree
Report Type:

V1 Cim vom Ecknachtal

SCHH3/FH/IP3 Male German Shepherd Jan 14, 1989
V3

German Shepherd

Nov 24, 1984

SCHH3 FH

VA2

German Shepherd

Jul 29, 1981

SCHH3, IPO3, FH

V16

German Shepherd

Jan 9, 1978

SCHH3, FH
VA12

German Shepherd
V1
 
V
V

German Shepherd
 
V1
V
 
V

German Shepherd

Apr 28, 1979

SchH1
VA13

German Shepherd
V
V
V10

German Shepherd
V21
V
V

German Shepherd

Nov 28, 1981

SchH1

V

German Shepherd

Mar 7, 1977

SCHH3
VA5

German Shepherd
 
VA2
V
V

German Shepherd
 
VA10
V
V

German Shepherd

Feb 6, 1979

SCHH2
 
V

German Shepherd
V
V
 
VA5

German Shepherd
V 13
V
V

German Shepherd

Oct 16, 1986

SchH2

VA3 (I)

German Shepherd

Jan 2, 1984

SCHH3

V8

German Shepherd

Jan 29, 1980

SCHH3, FH
VA12

German Shepherd
VA5
 
V
SG

German Shepherd
V3
SG
V

German Shepherd

Mar 9, 1981

SchH1
V5

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Feb 6, 1979

SCHH2

 
V

German Shepherd

May 28, 1976

SchH3
V

German Shepherd
V1
 
V
V

German Shepherd
 
V1
V
 
VA5

German Shepherd

Mar 17, 1977

SchH3/FH
V 13

German Shepherd
SEL CH (US) V
V
V

German Shepherd
VA1
V