Cilly vom Wolfendobel

Pedigree
Report Type:

V Cilly vom Wolfendobel

SCHH3 (BSP) Female German Shepherd Feb 19, 1988
V

German Shepherd

Aug 21, 1984

SCHH3 ( G-BSP )

V

German Shepherd

Feb 8, 1981

SCHH3 ( V-BSP ) FH IP3

V

German Shepherd

Mar 13, 1977

SCHH3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Apr 29, 1976

SchH1
V1

German Shepherd
VA2
 
V
V

German Shepherd
VA
V
SG

German Shepherd

Jan 21, 1981

SchH3

V

German Shepherd

Nov 15, 1976

SCHH3 ( V-BSP ) FH INT
SG

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd
SG

German Shepherd

Oct 27, 1977

SchH2
V

German Shepherd
V17
G

German Shepherd
SG
V

German Shepherd

Dec 2, 1983

SchH2

V

German Shepherd

Mar 26, 1977

SchH3

VA4

German Shepherd

Apr 6, 1971

SchH3/FH/INT
 
VA2

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
V19
V
V

German Shepherd

Oct 29, 1974

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
VA5

German Shepherd
V

German Shepherd

Jun 23, 1978

SchH1

V

German Shepherd

Mar 29, 1975

SCHH3 (V-BSP) FH INT
VA4

German Shepherd
 
VA2
 
V
SG

German Shepherd
V

German Shepherd

Sep 16, 1975

SchH1
V

German Shepherd
V2

German Shepherd