Cenzi vom Büngers Park

Pedigree

Cenzi vom Büngers Park

Female German Shepherd 1913-11-16

German Shepherd

1912-02-11


German Shepherd

1909-09-15

V

German Shepherd

1905-01-23

HGH, SCHH
V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1907-11-22

LPRS 1906

German Shepherd
1902/03 SGRN

German Shepherd
V

German Shepherd

1907-11-07

LPRS 1906

German Shepherd

1904-09-18

SH KRH PH

German Shepherd
1902/03 SGRN

German Shepherd
V
1907 SGRN

German Shepherd

1906-05-26

PH
1906/07 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1911-10-26


German Shepherd

1906-06-05


German Shepherd

1903-05-05

V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1902-10-03


German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1910-05-04


German Shepherd

1904-11-13


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1907-09-07


German Shepherd
V

German Shepherd
V