Bobbysocks Athos

Pedigree

Ch Bobbysocks Athos

 (2) Male Dalmatian Apr 15, 1981

Dalmatian


Dalmatian


Dalmatian

Mar 27, 1971


Dalmatian
Eng. Ch.
 (2)

Dalmatian
Eng. Ch.
INTCH NORDCH

Dalmatian

Jan 3, 1972

INT O NORDUCH

Dalmatian
INT. NORD. CH.
SECH

Dalmatian
 

Dalmatian

Eng. Ch.
 (2)

Dalmatian

Jan 25, 1969

Eng. Ch.

Dalmatian
Eng. Ch.

Dalmatian
Eng. Ch.
 (2)
 

Dalmatian

Aug 30, 1967

Eng. Ch.
 (2)

Dalmatian
 
Eng. Ch.

Dalmatian
Int. Ch. Eng. Ch.

Dalmatian

Scan CH

Dalmatian

ENG. CH.

Dalmatian

Mar 17, 1964

 
Dalmatian
Eng. Ch.
 
ENG. CH.

Dalmatian
Eng. Ch.
 

Dalmatian

Eng. Ch.

Dalmatian
Eng. Ch.

Dalmatian
Eng. Ch.

Dalmatian


Dalmatian

1957


Dalmatian
ENG. CH.
 

Dalmatian
 
FIN. CH.

Dalmatian

Jan 1, 1968


Dalmatian
CH (ENG)

Dalmatian