Washakie Jubiliee

Pedigree

Washakie Jubiliee

Male Dalmatian

Dalmatian

Oct 15, 1951

 
Eng. Ch.

Dalmatian

May 14, 1950

Eng. Ch.

Dalmatian

Sep 10, 1948

Eng. Ch.

Dalmatian
 
Eng. Ch.

Dalmatian

Dalmatian


Dalmatian

Dalmatian
Eng. Ch.
Ch.

Dalmatian

Eng. Ch.

Dalmatian

Jun 4, 1942

 
Eng. Ch.

Dalmatian
 (2)

Dalmatian

Dalmatian


Dalmatian

Dalmatian

Dalmatian


Dalmatian

Oct 15, 1951

 
Eng. Ch.

Dalmatian

May 14, 1950

Eng. Ch.

Dalmatian
Eng. Ch.
 

Dalmatian
Ch.

Dalmatian

Eng. Ch.

Dalmatian
 
Eng. Ch.

Dalmatian

Dalmatian


Dalmatian


Dalmatian

Dalmatian

Dalmatian

Eng. Ch.

Dalmatian
 
Eng. Ch.

Dalmatian
Eng. Ch.