Blanka vom Totenberg

Pedigree

Blanka vom Totenberg

Female German Shepherd 1922-09-17

German Shepherd

PH

V

German Shepherd

1915-03-10

SchH3

V

German Shepherd

1909-05-12

PH
V

German Shepherd
V

German Shepherd
V SGRN 1914(AUSTRIA)

German Shepherd

1912-12-01

SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd
1910 SGR
V

German Shepherd
1910 SGR

German Shepherd

1916-05-09

V

German Shepherd

1913-06-20

SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd
1910 SGR
V

German Shepherd
1910 SGR

German Shepherd

1913-08-08


German Shepherd

German Shepherd
1910 SGR

German Shepherd


German Shepherd

1918-06-25

V

German Shepherd

1915-03-10

SchH3
V

German Shepherd
V
V SGRN 1914(AUSTRIA)

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V
V

German Shepherd

1917-01-27

V

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V
V

German Shepherd
SIEGER 1913 (NL) V

German Shepherd

1919-10-16

Add Sire
Add Dam