Blanka vom Sandstein

Pedigree

Blanka vom Sandstein

Female German Shepherd 1914-04-05
V

German Shepherd

1911-11-16

PH

V

German Shepherd

1909-05-12

PH

V

German Shepherd

1907-03-16

HGH
V

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1908-05-20


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1908-12-14


German Shepherd

1907-04-01

V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1905-09-28

HGH
1904 SGR

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1912-02-20


German Shepherd

1910-07-04

1906/07 SGR

German Shepherd

1903-11-01

SCHH3
V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

1908-04-01


German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1910-11-03


German Shepherd

Add Sire
Add Dam

German Shepherd

V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd
V