Beta vom Mönkhagenerteich

Pedigree

Beta vom Mönkhagenerteich

Female German Shepherd 1918-07-06

German Shepherd

1916-06-18


German Shepherd

1914-06-27

1913 SGR

German Shepherd

1911-06-19

PH
1910 SGR

German Shepherd
1908 SGR

German Shepherd
1906/07 SGR
1913 SGRN

German Shepherd

1911-02-16

V

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1914-07-15

SGR (A/B/F) GVCH(US)

German Shepherd

1912-02-20

PH

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1911-05-01


German Shepherd
LPRS 1906

German Shepherd

German Shepherd

1911-01-10


German Shepherd

1909-02-02

PH

1906/07 SGR

German Shepherd

1903-11-01

SCHH3
V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

1905-01-21

V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1909-08-28


German Shepherd

1906-06-05


German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1904-12-24


German Shepherd
1904 SGRN

German Shepherd
V
1901 SGRN