Benno vom Neckarau

Pedigree

Benno vom Neckarau

Male German Shepherd 1913-10-10

German Shepherd

1911-02-02

PH


German Shepherd

1907-01-18

1906/07 SGR

German Shepherd

1903-11-01

SCHH3
V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd
V
SGRN 1906

German Shepherd

1904-01-19

V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1908-05-10


German Shepherd

1906-06-05


German Shepherd
V

German Shepherd
1907 SGRN

German Shepherd

1906-05-26

PH
1906/07 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1911-07-22


German Shepherd

1908-12-20

1906/07 SGR

German Shepherd

1903-11-01

SCHH3
V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

1905-02-24

V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1907-04-03


German Shepherd

1905-08-25


German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

1905-01-15

V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd