Bast vom Goldammerweg

Pedigree
Report Type:

V Bast vom Goldammerweg

SchH3 Male German Shepherd Mar 27, 1966
VA4

German Shepherd

Aug 10, 1962

SchH2

V

German Shepherd

Feb 6, 1958

SchH3/FH

V

German Shepherd

Jan 17, 1954

SchH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Jul 13, 1953

SchH1
2X VA1

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

May 24, 1958

SchH2

V

German Shepherd

Jul 1, 1955

SchH3
VA

German Shepherd
VA1
 
V
V

German Shepherd
VA1
 
V

German Shepherd

Nov 11, 1952

SchH1
VA1

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

SchH1


German Shepherd

Sep 22, 1959

SCHH1

VA6

German Shepherd

May 20, 1956

SCHH3, FH
V

German Shepherd
VA1
 
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Jan 20, 1956

SchH1
VA3

German Shepherd
V2
V

German Shepherd

German Shepherd

SchH1


German Shepherd

Jun 25, 1952

SchH3
VA2

German Shepherd
VA1
 
V
V

German Shepherd
VA1

German Shepherd


German Shepherd
V
 

German Shepherd