Bar Lazy K's Red Hot Chili

Pedigree

Bar Lazy K's Red Hot Chili


Australian Shepherd

HOF CH

Australian Shepherd
(2)

CD


Australian Shepherd


Australian Shepherd

Australian Shepherd

Australian Shepherd


Australian Shepherd

Australian Shepherd

Australian Shepherd


Australian Shepherd


Australian Shepherd

Australian Shepherd

Australian Shepherd


Australian Shepherd

Australian Shepherd

Australian Shepherd

HOF CH

Australian Shepherd
(2)

CD


Australian Shepherd


Australian Shepherd

Australian Shepherd

Australian Shepherd


Australian Shepherd

Australian Shepherd

Australian Shepherd


Australian Shepherd


Australian Shepherd

Australian Shepherd

Australian Shepherd


Australian Shepherd

Australian Shepherd