Arna vom Borbachtal

Pedigree

Arna vom Borbachtal

Female German Shepherd 1921-05-08

German Shepherd

1918-04-10

V

German Shepherd

1914-09-03

SchH3

1909 SGR

German Shepherd

1907-07-05

HGH
1906/07 SGR

German Shepherd
V
SGRN 1906

German Shepherd
V

German Shepherd

1912-07-14


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1916-03-01

V

German Shepherd

1913-04-24

ZPR
1909 SGR

German Shepherd
1906/07 SGR
SGRN 1906

German Shepherd

German Shepherd

1913-09-08

1913 SGR

German Shepherd
1910 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1918-03-04


German Shepherd

1916-07-18

V

German Shepherd

1913-04-24

ZPR
1909 SGR

German Shepherd
1906/07 SGR
SGRN 1906

German Shepherd

German Shepherd

1913-04-22

1913 SGR

German Shepherd
1910 SGR

German Shepherd
1906/07 SGR

German Shepherd

1913-04-22

1913 SGR

German Shepherd

1911-06-19

PH
1910 SGR

German Shepherd
1908 SGR

German Shepherd
1906/07 SGR

German Shepherd

1909-09-22

SCHH3
1906/07 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd