Ammi von Hattenhof

Pedigree

Ammi von Hattenhof

Female German Shepherd 1913-10-20
V

German Shepherd

1909-05-12

PH

V

German Shepherd

1907-03-16

HGH

V

German Shepherd

1903-10-22


German Shepherd

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd


German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1908-05-20


German Shepherd

1905-12-23

HGH

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1907-04-10


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1911-08-08

1910 SGR

German Shepherd

1909-05-22

PH

1908 SGR

German Shepherd

1906-08-09

Kkl 1
V

German Shepherd

German Shepherd
1902/03 SGRN

German Shepherd

1907-11-11

PH
1906/07 SGR

German Shepherd
V

German Shepherd

German Shepherd

1907-04-03


German Shepherd

1904-07-02


German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd

German Shepherd

1904-11-04

PH
V

German Shepherd
1900/01 SGR

German Shepherd