Alma vom Kohlwald

Pedigree

Alma vom Kohlwald

Female German Shepherd 1905-02-25

German Shepherd

1902-08-31

PH


German Shepherd

1899-08-14


German Shepherd

BORN ?.04.1898
V

German Shepherd

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd


German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

HGH , BORN 8.10.1899


German Shepherd

1898-01-13

V

German Shepherd

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd


German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

1903-03-26

PH KRH


German Shepherd

1901-02-16

VA

German Shepherd

1898-06-25

V

German Shepherd

German Shepherd
Add Sire
Add Dam

German Shepherd

1899-01-12


German Shepherd

German Shepherd
1902/03 SGRN

German Shepherd

1901-12-14

V

German Shepherd

1899-03-22

1900/01 SGR

V

V

German Shepherd

V

German Shepherd

German Shepherd