Alma vom Halseisen

Pedigree

Alma vom Halseisen

SchH1 Female German Shepherd Feb 7, 1956
V

German Shepherd

May 26, 1953

SchH3/FH

V

German Shepherd

May 20, 1947

SchH3

VA1

German Shepherd

Apr 21, 1943

SchH2
 
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA
'42 VA1
V

German Shepherd

Jun 7, 1944

SchH2

German Shepherd
'41 VA

German Shepherd
V

German Shepherd

SchH3/FH


German Shepherd

Sep 21, 1947

SchH1
VA

German Shepherd
 
V
 
V
V

German Shepherd
V
V
 
V

German Shepherd

Nov 28, 1947

SchH1
VA

German Shepherd
 
V
 
V
V

German Shepherd
V
 

German Shepherd

May 21, 1951

SCHH2

V

German Shepherd

Oct 5, 1950

SchH3

VA1

German Shepherd

Jan 10, 1947

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

Feb 7, 1944

SchH2
V

German Shepherd
 
VA

German Shepherd
VA

German Shepherd

Mar 11, 1950

SchH2


German Shepherd

Mar 21, 1947

SchH1
VA1

German Shepherd
 
V
V

German Shepherd
SG

German Shepherd

Nov 13, 1946


German Shepherd
VA
V

German Shepherd
VA7
V