Yagoda Malina iz Terletskoy Dubravy

Pedigree
Report Type:

Multi Ch Yagoda Malina iz Terletskoy Dubravy

White & Liver Female Dalmatian Jul 3, 2005
 (3)
INT, RU Ch

Dalmatian
White & Liver
 (5)

Jan 3, 2004

INT, FIN, NO, EE, CZ Ch

Dalmatian
White & Liver
 (2)

Sep 28, 2002

INT & MULTI CH

Dalmatian
White & Black
 (7)

Jan 17, 1999

NO Ch

Dalmatian
White & Black
 (6)
N DE PL CH
NO Ch
NO/SE CH

Dalmatian
White & Liver
 (2)
NO. SE CH
 
Int NS-Ch
CH

Dalmatian

May 17, 2000

CH (INT/LU/DK/NORD)

Dalmatian
Liver & White
 (3)
GB CH
NORD. CH. SU Ch

Dalmatian
 (2)
N UCH
INT Ch

Dalmatian
 (3)

Nov 22, 2001

Ch.

Dalmatian
 (2)

Mar 23, 1995

AKC CH

Dalmatian
White & Liver
 (4)
AKC/Can CH
AKC/Can CH

Dalmatian
CH
Int Ch

Dalmatian
 (3)

Jan 21, 2000

N UCH VDH CH

Dalmatian
Brown & White
 (3)
N UCH
INT Ch

Dalmatian
 (2)
INT & MULTI CH
 

Dalmatian

Feb 10, 2003

INT, Kaz, Rus, Uzb Ch

Dalmatian
White & Brown
 (4)

Apr 12, 1997

61 cm


Dalmatian

Jun 4, 1994


Dalmatian
 (3)
INT, SU Ch.

Dalmatian
NO. SE CH
 

Dalmatian
White & Black
 (2)

Sep 23, 1990

INT, NL, BE, GER Ch

Dalmatian
White & Black
 (5)
CH
Ch

Dalmatian
 (2)

Dalmatian

May 19, 2000


Dalmatian

Apr 5, 1999

INT & MULTI CH

Dalmatian
White & Brown
 
INT IT Ch

Dalmatian
White & Black
I. D. VDH. DK. CH

Dalmatian

Mar 7, 1998


Dalmatian
CH.
INT IT Ch

Dalmatian
Ch.