Sheafhayne Gipsy

Pedigree

Sheafhayne Gipsy

Female Flat-Coated Retriever

Flat-Coated Retriever

ENG

Flat-Coated Retriever

Nov 13, 1930

Eng

Flat-Coated Retriever

May 16, 1925

 
ENG

Flat-Coated Retriever
   
EngSH

Flat-Coated Retriever
 
ENG

Flat-Coated Retriever

May 23, 1925

EngSH

Flat-Coated Retriever
 

Flat-Coated Retriever

Flat-Coated Retriever


Flat-Coated Retriever


Flat-Coated Retriever
Eng
 

Flat-Coated Retriever
EngSH
 

Flat-Coated Retriever


Flat-Coated Retriever

Flat-Coated Retriever
EngSH
 

Flat-Coated Retriever


Flat-Coated Retriever

Jul 5, 1932


Flat-Coated Retriever


Flat-Coated Retriever
ENG CH

Flat-Coated Retriever
ENG
 

Flat-Coated Retriever


Flat-Coated Retriever
Add Sire Name
Add Dam Name

Flat-Coated Retriever
Add Sire Name
Add Dam Name

Flat-Coated Retriever


Flat-Coated Retriever

EngSH

Flat-Coated Retriever
EngSH
 
Add Dam Name  
 

Flat-Coated Retriever

EngSH

Flat-Coated Retriever
 
Add Dam Name