Poppy

Pedigree
Report Type:

Poppy

Female Dalmatian Oct 9, 1922

Dalmatian


Dalmatian


Dalmatian

# - {H+}1{H-}  
 
#  
 

Dalmatian


Dalmatian

Dalmatian

Dalmatian


Dalmatian


Dalmatian

Dalmatian

Dalmatian

# - {H+}1{H-}  
 
#  
 

Dalmatian

# - {H+}1{H-}      
 
   
 
     
 
   
 
#