Pomesto Lady Illi

Pedigree

Pomesto Lady Illi

Female Pomeranian Nov 10, 1976

Pomeranian

Oct 1, 1972

AM CH

Pomeranian

Jan 28, 1969


Pomeranian


Pomeranian
CH
AM CH

Pomeranian
 
CH
 

Pomeranian

AM CH

Pomeranian
 
CH
 
AM CH
 

Pomeranian
AM CH

Pomeranian

Jan 23, 1971

AM CH

Pomeranian

Nov 5, 1960

(ROMX)
 
CH

Pomeranian
 
AM CH
 
AM CH

Pomeranian
 
CH
 

Pomeranian

Jul 24, 1966


Pomeranian
 

Pomeranian
Add Sire Name
Add Dam Name

Pomeranian

Jan 29, 1971

AM CH

Pomeranian

Jan 9, 1965

AM CH

Pomeranian

(ROM)
CH

Pomeranian
 
CH
 
 

Pomeranian

Pomeranian

CH

Pomeranian
CH?

Pomeranian
CH
 

Pomeranian

Jun 11, 1969


Pomeranian

AM CH

Pomeranian
Add Sire Name
Add Dam Name

Pomeranian
Add Sire Name
Add Dam Name

Pomeranian


Pomeranian
  Add Sire Name
Add Dam Name

Pomeranian
Add Sire Name
Add Dam Name