Patricia 'Prince x White Poppy'

Pedigree

Patricia 'Prince x White Poppy'

Female Samoyed

Samoyed


Samoyed


Samoyed


Samoyed
 

Samoyed
 

Samoyed


Samoyed
   
 

Samoyed
 

Samoyed


Samoyed

Nov 26, 1906

Am. Ch.

Samoyed

Samoyed
 
 
Eng. Ch.

Samoyed


Samoyed
 
 
Flo

Samoyed
 

Samoyed


Samoyed

May 18, 1915

Sam

Samoyed


Samoyed
  Add Sire Name
Add Dam Name

Samoyed
  Add Sire Name
Add Dam Name

Samoyed


Samoyed
   
 

Samoyed
Eng. Am. Ch.

Samoyed


Samoyed

May 15, 1920


Samoyed
 
 

Samoyed
 
ENG CH
Eng. Am. Ch.

Samoyed

Oct 25, 1922

CH (ENG)

Samoyed
 
Eng. Ch.

Samoyed