Nemesis Figi von Koepsel

Pedigree
Report Type:

Nemesis Figi von Koepsel

Female Doberman Pinscher Feb 14, 1993
IDC.DV.SIEGER

Doberman Pinscher
Black & Rust

Sep 15, 1987

SCHH3,ZTP V1B,FH

71 cm

Dut/Int/VDH Ch DV/WELT Sgr

Doberman Pinscher

Dec 9, 1979

AD, FH, IPO3, SchH3, VH3, ZVA-1A LC-11D

DVSGRN BDSGRN GER. INT. CH.

Doberman Pinscher

Dec 16, 1973

SCHH I
 
Doberman Pinscher
 
JPNSGRN

Doberman Pinscher
 
INT'L.CH
BUNDESSIEGERIN

Doberman Pinscher

Apr 15, 1978

SCHH-3, ADPR, ZTP V1A
BDSGR Ger. Ch. Int. Ch.

Doberman Pinscher
DVSGRN BDSGRN GER. INT. CH.
 
CH

Doberman Pinscher
CH

Doberman Pinscher

Nov 9, 1984

INT'L.CH

Doberman Pinscher

Mar 26, 1983

IPO3

Doberman Pinscher

Doberman Pinscher
 
 
INT'L.CH.

Doberman Pinscher
Black & Rust

Mar 2, 1980

SCHH3,ZTP 1B V

Doberman Pinscher
 
V-BUDSG-INT-GER CH
JPNSGRN
 

Doberman Pinscher
 
CH.
CH

Doberman Pinscher

Dec 25, 1985


Doberman Pinscher
Red & Rust

Mar 13, 1982


Doberman Pinscher

SCHH 3, IPO 3, ZTP 1A V, HD A
CH (MULTI)

Doberman Pinscher
 
DVSGR BDSGR DTCH CH
 
DVSGRN GER. CH. DTCH CH INT. CH. CH.

Doberman Pinscher
INT'L.CH
Neth Ch

Doberman Pinscher

Oct 19, 1976


Doberman Pinscher
DVSGR BDSGR DTCH CH
 

Doberman Pinscher
Nor Ch

Doberman Pinscher
Black & Rust

Nov 9, 1980


Doberman Pinscher

Mar 19, 1975

CH (MULTI)

Doberman Pinscher
 
DVSGR BDSGR DTCH CH
 

Doberman Pinscher
 

Doberman Pinscher

Jul 5, 1976

LndSgr Ger. Ch.

Doberman Pinscher
BDSGR DVSgr Ger. Ch.

Doberman Pinscher