Morozko

Pedigree

Morozko

Male Samoyed Feb 10, 1935
Am. Ch.

Samoyed

Nov 16, 1928

Eng. Ch.

Samoyed

Mar 29, 1925


Samoyed

May 15, 1920

 
Samoyed
 
 

Samoyed
ENG CH

Samoyed

Jun 15, 1922


Samoyed

Samoyed
Eng. Am. Ch.

Samoyed

Oct 25, 1922

 
CH (ENG)

Samoyed

Dec 29, 1912


Samoyed
   
 
Eng. Ch.

Samoyed

Samoyed


Samoyed
   

Samoyed
Am. Ch.

Samoyed

Apr 18, 1930

Eng. Am. Ch.

Samoyed

Jul 9, 1926

CH (ENGLAND)

Samoyed

Jul 2, 1924

GREATEST SAMOYED WINNER IN HISTORY

Samoyed
 
Eng. Am. Ch.

Samoyed
 
CH (ENG)

Samoyed

May 23, 1924


Samoyed
 
Eng. Ch.
Eng. Ch.

Samoyed
CH (ENG)
 
ENG CH

Samoyed

Aug 29, 1928

Am. Ch.

Samoyed

Oct 21, 1923


Samoyed
CH (ENG)

Samoyed
Add Sire Name

Samoyed

Jul 4, 1925

Am. Ch.

Samoyed
CH (ENG)
 

Samoyed
Am. Ch.
Am. Ch.