Lisya Staya Zimnaya Vishnya

Pedigree

Lisya Staya Zimnaya Vishnya

Female Pembroke Welsh Corgi
INT.CH

Pembroke Welsh Corgi

2003-12-22

CH GB

Pembroke Welsh Corgi

CH GB

Pembroke Welsh Corgi


Pembroke Welsh Corgi
CH

Pembroke Welsh Corgi

Pembroke Welsh Corgi


Pembroke Welsh Corgi
ENG CH

Pembroke Welsh Corgi
IR CH

Pembroke Welsh Corgi

1999-11-30

EN.CH

CH (GB AKC)

Pembroke Welsh Corgi

1995-12-20

ROMX
CH (AM) ROM

Pembroke Welsh Corgi
Ch
Ch.
CH ROMX

Pembroke Welsh Corgi
Eng. Ch.
Eng. Ch.

Pembroke Welsh Corgi


Pembroke Welsh Corgi
ENG CH

Pembroke Welsh Corgi
IR CH

Pembroke Welsh Corgi

CH RU

Pembroke Welsh Corgi

FIN & EST CH, ESTW96

Pembroke Welsh Corgi

1994-07-18

FIN CH

Pembroke Welsh Corgi
FIN CH
CACIB

Pembroke Welsh Corgi
FIN CH
CAC
CH

Pembroke Welsh Corgi


Pembroke Welsh Corgi
CH
CAC

Pembroke Welsh Corgi
CH RU

Pembroke Welsh Corgi


Pembroke Welsh Corgi

ENG CH

Pembroke Welsh Corgi
ENG CH

Pembroke Welsh Corgi
ENG CH
CH RUS

Pembroke Welsh Corgi


Pembroke Welsh Corgi
CH RUS, EST, FIN

Pembroke Welsh Corgi