Kara Urus Yulata Vivien

Pedigree

CH RU Kara Urus Yulata Vivien

Female Beagle
CH RUS
Max

Beagle

V

Beagle


Beagle

Add Sire Name  
 
Add Dam Name  
 

Beagle

Add Sire Name  
 
Add Dam Name  
 
V

Beagle


Beagle

Add Sire Name  
 
Add Dam Name  
 

Beagle

Add Sire Name  
 
Add Dam Name  
 

Beagle

Add Sire Name      
 
   
 
     
 
   
 
Add Dam Name