Fanhill Fabian

Pedigree

Fanhill Fabian

Male Dalmatian Mar 29, 1963
Eng. Ch.

Dalmatian

Sep 29, 1957


Dalmatian

Apr 14, 1953


Dalmatian

Nov 8, 1951

Eng. Ch.

Dalmatian
   
 

Dalmatian

Dalmatian

Sep 15, 1951


Dalmatian

Dalmatian

Dalmatian


Dalmatian


Dalmatian
Eng. Ch.
Eng. Ch.

Dalmatian

Dalmatian


Dalmatian
 

Dalmatian
 
ENG. CH.

Dalmatian

Mar 26, 1956

Ch

Dalmatian

Eng. Ch.

Dalmatian

Apr 6, 1951

Eng. Ch.

Dalmatian

Dalmatian
 

Dalmatian

Eng. Ch.

Dalmatian

Dalmatian

Dalmatian

Eng. Ch.

Dalmatian

Nov 16, 1951

Eng. Ch.

Dalmatian
   
 
Eng. Ch.

Dalmatian
Eng. Ch.

Dalmatian


Dalmatian
 
Eng. Ch.

Dalmatian
Eng. Ch.