Coaching Baccarat

Pedigree
Report Type:

Coaching Baccarat

Male Dalmatian Apr 24, 1970

Dalmatian

INT. NORD. CH.

Dalmatian

Jul 31, 1964

INT. NORD CH

Dalmatian

1954

 
Dalmatian

Dalmatian
INT. NORD CH

Dalmatian

Feb 22, 1957

 
Eng. Ch.

Dalmatian
 

Dalmatian
 
Eng. Ch.

Dalmatian

Eng. Ch.

Dalmatian

Jan 28, 1958


Dalmatian

Dalmatian

Dalmatian

Eng. Ch.

Dalmatian
 

Dalmatian

Dalmatian


Dalmatian

INT. NORD. CH.

Dalmatian

1963

INT. NORD CH

Dalmatian
 
SE. CH.

Dalmatian
Eng. Ch.
 
 

Dalmatian

SE. FIN. USCH

Dalmatian
AKC/Can CH
CH

Dalmatian
CH (US/ENG)

Dalmatian

INT. NORD CH

Dalmatian

1954

 
Dalmatian

Dalmatian
INT. NORD CH

Dalmatian

Feb 22, 1957

 
Eng. Ch.

Dalmatian
 

Dalmatian
 
Eng. Ch.