Bolko vom Nordseekoog

Pedigree

Bolko vom Nordseekoog

Male Weimaraner Germany

Weimaraner

1949-11-24


Weimaraner

1946-01-01

Bow

Weimaraner

2017-02-13


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1939-01-23


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner


Weimaraner


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1941-06-07


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1944-07-16


Weimaraner

1936-02-25


Weimaraner

1933-06-27


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1934-03-09


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner


Weimaraner


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1936-03-03


Weimaraner

Weimaraner