Billy vom Burgholz

Pedigree

Billy vom Burgholz

Male Weimaraner Austria 1961-02-05

Weimaraner

1955-03-10


Weimaraner

1951-11-03


Weimaraner

1950-10-16

Ch

Weimaraner
Ch

Weimaraner

Weimaraner

1948-10-09


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1950-09-11


Weimaraner

1947-01-03


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1948-10-09


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1957-05-07


Weimaraner

1955-03-10


Weimaraner

1951-11-03


Weimaraner
Ch

Weimaraner

Weimaraner

1950-09-11


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1955-05-06


Weimaraner

1947-08-15


Weimaraner

Weimaraner

Weimaraner

1953-04-28


Weimaraner
US Ch

Weimaraner
US Ch
Ch