Artur von Württemberg

Litters
 Filters

Litter statistics for Artur von Württemberg

Add New Litter
14 litters 10 unique mates
16 offspring: 7 males, 9 females
First recorded offspring: Feb 17th, 1912
Latest recorded offspring: Jan 15th, 1914

January 1914

Jan 15, 1914
Litter size: 1
1 male / 0 females
German Shepherd
Edit Litter

October 1913

Oct 4, 1913
Litter size: 1
0 males / 1 female
German Shepherd
Edit Litter

October 1913

Oct 4, 1913
Litter size: 1
1 male / 0 females
German Shepherd
Edit Litter

May 1913

May 7, 1913
Litter size: 1
1 male / 0 females
German Shepherd
Edit Litter

December 1912

Dec 17, 1912
Litter size: 1
1 male / 0 females
German Shepherd
Edit Litter

November 1912

Nov 10, 1912
Litter size: 2
1 male / 1 female
German Shepherd
Edit Litter

August 1912

Aug 18, 1912
Litter size: 1
0 males / 1 female
German Shepherd
Edit Litter

August 1912

Aug 2, 1912
Litter size: 2
0 males / 2 females
German Shepherd
Edit Litter

May 1912

May 28, 1912
Litter size: 1
0 males / 1 female
German Shepherd
Edit Litter

May 1912

May 28, 1912
Litter size: 1
1 male / 0 females
German Shepherd
Edit Litter

February 1912

Feb 17, 1912
Litter size: 1
0 males / 1 female
German Shepherd
Edit Litter

Unknown DOB

Litter size: 1
0 males / 1 female
German Shepherd
Edit Litter

Unknown DOB

Litter size: 1
1 male / 0 females
German Shepherd
Edit Litter

Unknown DOB

Litter size: 1
0 males / 1 female
German Shepherd
Edit Litter