Zula vom Elbbachtal

Pedigree

Zula vom Elbbachtal

SCHH.1 Female German Shepherd Feb 2, 1976
V

German Shepherd

Jun 17, 1972

SCHH3/FH

V1

German Shepherd

Sep 19, 1968

SchH3

V

German Shepherd

Oct 3, 1965

SCHH2
V

German Shepherd
V3
 
SG
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd

May 20, 1962

SCHH3
VA2

German Shepherd
 
V
V
V

German Shepherd
VA6
V
V

German Shepherd

Jun 11, 1969

SchH1

V

German Shepherd

Dec 24, 1965

SchH2
V10

German Shepherd
VA2
 
V
V

German Shepherd
VA1
 
V

German Shepherd

May 6, 1963

SchH1
V

German Shepherd
V
V6
V

German Shepherd
V
VA1

German Shepherd

Sep 28, 1970

SCHH1

VA2

German Shepherd

Oct 11, 1966

SCHH3 FH INTBCH

V

German Shepherd

Apr 27, 1962

SchH3/FH
V18

German Shepherd
VA1
VA2
 
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Jun 3, 1961

SchH2
V

German Shepherd
V
VA2
 
V

German Shepherd
V2
V
V

German Shepherd

Mar 7, 1968

SchH2

V

German Shepherd

Aug 14, 1962

SchH3/FH
VA1

German Shepherd
 
VA1
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Jun 13, 1962

V3

German Shepherd
 
V
VA2

German Shepherd
V
V