Zora vom Wildsteiger Land

Pedigree

V Zora vom Wildsteiger Land

SchH1
Female German Shepherd 1983-09-30
VA16

German Shepherd

1976-10-12

SchH3

VA7

German Shepherd

1971-12-09

SchH3/FH

V1

German Shepherd

1968-09-19

SchH3
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

1967-12-31

SchH2
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

1969-10-04

SchH1

VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

1967-03-31

SCHH3
VA4

German Shepherd
V16
V
V7

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

1964-02-18

SchH1
VA1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA4
VA4
V

German Shepherd

1979-02-06

SCHH2

V

German Shepherd

1976-05-28

SchH3

V

German Shepherd

1973-04-06

SchH3
V1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1971-12-29

SCHH3
V1

German Shepherd
V
V20
V

German Shepherd
VA10
V
VA5

German Shepherd

1977-03-17

SchH3/FH

V 13

German Shepherd

1974-06-01

SchH3
SEL CH (US) V

German Shepherd
V1
SG1
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1973-02-16

SchH2
VA1

German Shepherd
VA2
VA1
V

German Shepherd
V10
VA8