Zona von Akanthus

Pedigree

Zona von Akanthus

SCHH3
Female German Shepherd 1955-11-24
V

German Shepherd

1952-03-12

SCHH2

V

German Shepherd

1949-12-04

SCHH3

G

German Shepherd

1943-11-10

SchH1

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1944-01-03

SchH1
VA

German Shepherd
VA

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1950-02-06

SchH1

V1

German Shepherd

1946-04-06

DDR SGR 1952 SCHH 3

German Shepherd
'42 VA4
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1942-01-11

SchH2
VA

German Shepherd
VA
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1953-06-02


German Shepherd

1950-01-11


German Shepherd

1942-03-11

SCHH2

German Shepherd

German Shepherd

German Shepherd

Schh1
VA-SIEGER

German Shepherd

German Shepherd
V
V

German Shepherd


German Shepherd

1947-07-27


German Shepherd

German Shepherd
VA

German Shepherd

1946-10-20


German Shepherd
'42 VA4

German Shepherd
SGR (CZECH) V