Zola von Modithor

Pedigree

Zola von Modithor

Female German Shepherd Nov 8, 1998
V2

German Shepherd

Nov 11, 1993

SCHH3

VA1

German Shepherd

Aug 4, 1987

SCHH3, FH

VA6

German Shepherd

Dec 10, 1984

SCHH3, FH
2X VA1

German Shepherd
V
V
 
SG3

German Shepherd
V16
V
V

German Shepherd

Aug 28, 1984

SchH3
2X VA1

German Shepherd
 
V12
V
 
V

German Shepherd
VA5
V
V5

German Shepherd

Apr 4, 1988

SchH2

VA2 (I)

German Shepherd

May 9, 1985

SCHH3/FH
2X VA1

German Shepherd
 
V12
V
 
VA3

German Shepherd
VA5
 
V
V

German Shepherd

Jul 2, 1984

SchH1
V

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Jun 8, 1996

SCHH1, FH1

VA4

German Shepherd

Nov 24, 1991

SCHH3

V

German Shepherd

Sep 3, 1989

SCHH3
VA4

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Oct 4, 1989

SchH1
2X VA1

German Shepherd
2X VA2
V
V

German Shepherd
V
VA6
V

German Shepherd

May 3, 1993

SchH2

V

German Shepherd

Mar 12, 1988

SchH3
2X VA1

German Shepherd
 
V12
V
 
VA7

German Shepherd
V
 
V
V

German Shepherd

Apr 4, 1988

SchH3/FH/IP3
V1

German Shepherd
VA12
V
V

German Shepherd
VA5