Zoie vom hohlen Hügel

Pedigree

Zoie vom hohlen Hügel

Female German Shepherd 2003-01-11
2X VA1

German Shepherd

1994-11-06

SCHH3, FH

VA1

German Shepherd

1990-01-28

SCHH3

VA5

German Shepherd

1987-03-05

SCHH3, FH
VA1

German Shepherd
2X VA1
VA3
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1987-11-11

SCHH2
VA7

German Shepherd
V
V
V5

German Shepherd
V5
VA2
V3

German Shepherd

1992-07-09

SCHH2

VA1

German Shepherd

1990-03-15

SCHH3, FH, BHP1
VA1

German Shepherd
VA6
V
V3

German Shepherd
VA7
V
V

German Shepherd

1988-11-25

SCHH1
V

German Shepherd
2X VA1
VA8
V

German Shepherd
V
V2 LGZS

German Shepherd

1998-02-08

SCHH1

V7

German Shepherd

1995-10-19

SCHH3

V

German Shepherd

1993-04-29

SchH3
V8 VA5(A)

German Shepherd
VA1
V3 VA1(A)
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd

1990-12-21

SCHH1
V

German Shepherd
VA6
VA10
V

German Shepherd
V
V
V4 VA4(B)

German Shepherd

1995-02-28

SCHH3, IPO3

VA1

German Shepherd

1990-01-28

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd
VA7
V5
V

German Shepherd

1992-02-19

SchH1
VA1

German Shepherd
VA6
VA10
VA4

German Shepherd
2X VA1
V