Zobel vom Bernhardinerhof

Pedigree

Zobel vom Bernhardinerhof

Male German Shepherd Feb 27, 1992
V

German Shepherd

Aug 23, 1987

SCHH3, FH, IPO 3, AD, DNA

V

German Shepherd

Sep 10, 1982

SchH3/FH

V

German Shepherd

Dec 24, 1976

SchH3/INT
SG

German Shepherd
V
V
G

German Shepherd
SG
V

German Shepherd

Sep 20, 1975

SchH2
V7

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Oct 17, 1984

SchH3/IP1

V

German Shepherd

Oct 27, 1980

SCHH3 (BSP) FH IP3
SG

German Shepherd
V 56
SG
G

German Shepherd
G
SG
SG

German Shepherd

Dec 17, 1980

SchH3/FH/IP3
V-INT CH

German Shepherd
 
V
SG
V

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd

Apr 5, 1987

SchH1

V

German Shepherd

Jun 6, 1983

SCHH3 IP3

V-INT CH

German Shepherd

Sep 12, 1973

SCHH3/FH/IP3
 
V

German Shepherd
V
SG
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Feb 12, 1977

SchH2
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Sep 22, 1984

SchH1

SG

German Shepherd

May 20, 1977

SCHH3 ( V-BSP ) FH IP3
V

German Shepherd
V17
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Mar 27, 1980

SchH2

German Shepherd
V
G

German Shepherd
V2