Zita vom Steinway-Park

Pedigree

Zita vom Steinway-Park

Female German Shepherd Dec 4, 1998
VA5

German Shepherd

Jan 10, 1995

SCHH3 FH

2X VA2

German Shepherd

Nov 22, 1991

SCHH3

VA1

German Shepherd

Dec 19, 1989

SCHH3
VA4

German Shepherd
VA7
 
V
V

German Shepherd
VA(ARG)
V
VA5(I) V14

German Shepherd

Oct 1, 1988

SCHH3
2X VA1

German Shepherd
 
V12
V
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

Sep 6, 1991

SCHH1

V23

German Shepherd

Aug 10, 1988

SCHH3, HGH
2X VA1

German Shepherd
2X VA2
V
V

German Shepherd
2X VA1
 
VA8
V

German Shepherd

Feb 16, 1988

SchH3
V60

German Shepherd
VA10
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Sep 3, 1995

SG1 VA(JPN)

German Shepherd

Nov 20, 1992

SCHH3, FH

VA1

German Shepherd

Mar 15, 1990

SCHH3, FH, BHP1
VA1

German Shepherd
VA6
 
V
V3

German Shepherd
VA7
 
V
V17

German Shepherd

Mar 6, 1988

SCHH2
V4 VA6(I)

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd
2X VA1
 
V
V

German Shepherd

Mar 4, 1990

SchH3

VA1

German Shepherd

Mar 7, 1987

SCHH3
VA6

German Shepherd
 
2X VA1
 
SG3
VA10

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

Jul 5, 1986

SCHH2
V

German Shepherd
2X VA1
 
V
V

German Shepherd
V
V