Zimbo vom Dettenbachtal

Pedigree

Zimbo vom Dettenbachtal

Male German Shepherd Jun 22, 1998

German Shepherd

Jul 9, 1992

VA2(SHZS) V22

German Shepherd

Feb 12, 1990

SCHH3, FH

V13

German Shepherd

Nov 29, 1987

SchH3
V3

German Shepherd
 
VA2
V
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd

Feb 16, 1988

SchH3
V60

German Shepherd
VA10
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Nov 16, 1989

SchH1

V2

German Shepherd

May 17, 1984

SCHH3, IPO3(SG-BSPCH), FH
2X VA1

German Shepherd
V12
V
VA3

German Shepherd
V1
V

German Shepherd

Jan 1, 1991

V3

German Shepherd
 
VA2
V
VA1

German Shepherd
2X VA1
VA8
V

German Shepherd

Sep 29, 1994

SCHH2

V5

German Shepherd

May 21, 1992

SCHH3

VA1

German Shepherd

Mar 15, 1990

SCHH3, FH, BHP1
VA1

German Shepherd
VA6
V
V3

German Shepherd
VA7
 
V
VA2

German Shepherd

Apr 20, 1988

SCHH3
V50

German Shepherd
VA7
 
V
 
VA10

German Shepherd
VA1
V
SG

German Shepherd

Jul 4, 1992

SchH1

V

German Shepherd

Sep 3, 1989

SchH3
VA4

German Shepherd
VA7
 
V
 
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Mar 10, 1988

SchH3
VA2 (N)

German Shepherd
VA4 VA1(I)
V18
V

German Shepherd
V12
V