Zara vom Natoplatz

Pedigree

Zara vom Natoplatz

SCHH1
Female German Shepherd 1989-09-09
VA7

German Shepherd

1983-06-08

SchH3

V

German Shepherd

1980-02-28

SchH3

VA16

German Shepherd

1976-10-12

SchH3
VA7

German Shepherd
V1
V
SG

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

1974-09-12

SchH2
V27

German Shepherd
V1
V
SG2

German Shepherd
SGR (HOLL) V
V
V

German Shepherd

1979-10-05

SchH1

V

German Shepherd

1977-03-17

SCHH3
VA5

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA10
V
V22

German Shepherd

1976-03-17

SchH3/FH
VA1

German Shepherd
2X VA1
V
V23

German Shepherd
V27
V

German Shepherd

1986-03-04

SCHH3

VA1

German Shepherd

1983-12-26

SCHH3, FH

2X VA1

German Shepherd

1981-03-12

SCHH3, FH
V12

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
VA5
VA3

German Shepherd

1978-05-29

SCHH3, IPO3, FH, HGH
VA5

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
SEL CH (US) V
SG

German Shepherd

1982-01-17

SCHH3

V3 VA3(I) VA1(JP)

German Shepherd

1977-10-20

SchH3
VA1(DK)

German Shepherd
SEL CH (US) V
SG
V

German Shepherd
V 56
V1
VA1

German Shepherd

1976-08-06

SchH3/FH
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V17
V