Yury vom Nordlandzwinger

Pedigree

Yury vom Nordlandzwinger

Male German Shepherd Aug 27, 1998
V

German Shepherd

Jul 7, 1993

SchH3/IP3

V

German Shepherd

Dec 22, 1991

SCHH3, FH

VA5

German Shepherd

Nov 11, 1988

SCHH3
2X VA1

German Shepherd
 
2X VA2
V
SG1

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

Oct 31, 1985

SchH1
V

German Shepherd
VA5
V
V

German Shepherd
V3
V
V

German Shepherd

Oct 5, 1988

SchH3

V

German Shepherd

Dec 31, 1983

SCHH3, IPO3, FH
2X VA1

German Shepherd
 
V12
V
V

German Shepherd
VA13
V

German Shepherd

Dec 2, 1984

SchH3/IP3
V31

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA3

German Shepherd

Apr 20, 1996

VA10

German Shepherd

Jan 1, 1994

SCHH3, FH

V

German Shepherd

Apr 8, 1991

SchH3
VA1

German Shepherd
VA6
V
V

German Shepherd
2X VA1
 
V
V

German Shepherd

Mar 12, 1991

SchH1
VA3

German Shepherd
VA7
V
VA5

German Shepherd
VA8
V

German Shepherd

Dec 7, 1992

SchH1

2X VA1

German Shepherd

Mar 13, 1986

SchH3
 
2X VA2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V11
V

German Shepherd

Sep 24, 1987

SchH1
V6

German Shepherd
2X VA1
 
V14
V

German Shepherd
V 21 HZS
V