Yune von den Sarazenern

Pedigree

V Yune von den Sarazenern

SCHH1
Female German Shepherd 1988-05-03
V

German Shepherd

1981-02-08

SCHH2 DH

V

German Shepherd

1977-10-14

SchH3

V

German Shepherd

1974-10-24

SchH3

German Shepherd
VA4
V7
V

German Shepherd
V1
V
V

German Shepherd

1975-01-13

SchH1
V1

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd
VA7

German Shepherd

1977-02-27

SCHH1

SG

German Shepherd

1974-04-28

SCHH2
2X VA1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
VA2

German Shepherd

1974-04-25

SCHH1
VA

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1982-10-18

SCHH1

V

German Shepherd

1976-05-28

SchH3

V

German Shepherd

1973-04-06

SchH3
V1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1971-12-29

SCHH3
V1

German Shepherd
V
V20
V

German Shepherd
VA10
V
V

German Shepherd

1978-06-19

SCHH1

V20

German Shepherd

1974-02-16

SchH3/FH/INT
SG

German Shepherd
VA3
V
SG

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1975-05-11

SCHH3
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd