Yolla vom Smaragdwald

Pedigree

Yolla vom Smaragdwald

Female German Shepherd Aug 22, 2012

German Shepherd

SCHH3, IPO 3,

V

German Shepherd

SCHH3,FH1

G

German Shepherd

Dec 20, 1994

LGA,SCHH3,IPO3,FH
V

German Shepherd
V
 
SG
G

German Shepherd
V+1989 WUSV SIEGER

German Shepherd

SCHH3
SG

German Shepherd
V
 
SG

German Shepherd
SG

German Shepherd

Feb 21, 1999

V

German Shepherd

Jun 11, 1992

SCHH3, (G-BSP), FH2, LG 13 / 1995-1996-1997
 
V

German Shepherd
 
V
V
SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Oct 1, 1994

SCHH 3
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

SCHH 3 ( V )

SG

German Shepherd

Oct 29, 2001

(2005 WUSV CH PARTICIPANT) SCHH3, IPO3,BPH3


German Shepherd

Apr 4, 1996

SCHH 3 (SG-WUSV)
V

German Shepherd
 
V
 
SG
G

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

Apr 1, 1998

SCHH 2 BHP 3
V

German Shepherd
SG
G
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Oct 15, 2001

SCHH3, IP3

V

German Shepherd

Jul 28, 1995

SCHH3 (BSP 2X), IPO3, FH 2
SG

German Shepherd
G
V
V

German Shepherd
V
SG

German Shepherd

Mar 18, 1996

SCHH1

German Shepherd
V

German Shepherd
V