Yola vom Molbeckesrundweg

Pedigree

Yola vom Molbeckesrundweg

SCHH3,IP3
Female German Shepherd 1980-06-21

German Shepherd

1975-01-15

KNPV

V

German Shepherd

1971-03-02

SchH3

V

German Shepherd

1967-03-20

SchH3
V2

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
VA9
V

German Shepherd

1968-12-23

SchH1
V

German Shepherd
VA2

German Shepherd
SG

German Shepherd

1972-01-10

SCHH2

V

German Shepherd

1967-12-09

SchH3
V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
V1

German Shepherd

1969-05-15

SchH1
V

German Shepherd
V4
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

SCHH 3

V

German Shepherd

1971-06-10

SchH3

V

German Shepherd

1968-04-10

SchH2
VA3

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd

1968-01-13

SchH1
VA2

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1973-01-01

SchH1

V

German Shepherd

1966-12-31

SchH3
V

German Shepherd
V
V
VA5

German Shepherd
VA3
V

German Shepherd

1964-07-28

SchH1
VA3

German Shepherd
V2
V

German Shepherd
V5