Ylka vom Schloß Isenburg

Pedigree

V Ylka vom Schloß Isenburg

SchH3
Female German Shepherd 1980-09-04
V

German Shepherd

1977-10-18

SchH3/FH

V

German Shepherd

1974-11-09

SchH2

V2

German Shepherd

1971-12-24

SchH3
V1

German Shepherd
V
V20
SG1

German Shepherd
2X VA1
V
V

German Shepherd

1972-02-12

SchH1

German Shepherd

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

1975-02-22

SchH2

VA7

German Shepherd

1972-03-15

SCHH2
V10

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1971-09-27

SchH1
SGR (HOLL) V

German Shepherd
VA4
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1978-06-16

SchH2


German Shepherd

1976-03-02

SchH3/FH

V18

German Shepherd

1971-11-21

SchH3
V1

German Shepherd
V
V20

German Shepherd
VA1
V
V

German Shepherd

1972-02-12

SchH1

German Shepherd

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd

1975-03-01

SchH1

VA4

German Shepherd

1971-04-06

SchH3/FH/INT
VA2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V19
V
V1

German Shepherd

1971-06-13

SchH2

German Shepherd
VA2

German Shepherd
V1
V