Ylja vom Blitsaerd

Pedigree

Ylja vom Blitsaerd

Female German Shepherd 1985-04-04

German Shepherd

1978-08-16

SCHH3

V

German Shepherd

1974-11-03

SCHH3 ( V-BSP ) FH INT

V

German Shepherd

1966-06-01

SchH1

German Shepherd
V
VA SG

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1971-11-10

SchH3

German Shepherd
V
G

German Shepherd
V

German Shepherd

1973-02-03

SCHH1

SG

German Shepherd

1968-09-22

SchH1

German Shepherd
V8
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1965-06-28

SchH1

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1982-01-23

V

German Shepherd

1975-09-21

SchH3

V

German Shepherd

1970-08-25

V-BSP 1972, 1973, 1974, SG-BSP 1975, SCHH3, FH
VA7

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1970-01-01

SchH3
VA3

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1976-07-03

SCHH3 FH

SG

German Shepherd

1973-11-26

VA

German Shepherd
V
V

German Shepherd
VA

German Shepherd

1971-05-15

SCHH1
V

German Shepherd
V
VA5

German Shepherd
V