Yette vom Königswaldereck

Pedigree

V Yette vom Königswaldereck

SCHH1
Female German Shepherd 1957-11-07
V

German Shepherd

1952-03-12

SCHH2

V

German Shepherd

1949-12-04

SCHH3

G

German Shepherd

1943-11-10

SchH1

German Shepherd

German Shepherd
V

German Shepherd

1944-01-03

SchH1
VA

German Shepherd
VA

German Shepherd
VA
V

German Shepherd

1950-02-06

SchH1

V1

German Shepherd

1946-04-06

DDR SGR 1952 SCHH 3

German Shepherd
'42 VA4
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1942-01-11

SchH2
VA

German Shepherd
VA
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1954-11-27

SCHH1

V

German Shepherd

1950-03-03

SchH3

V

German Shepherd

1947-09-28

SchH3
VA3

German Shepherd
VA
VA4

German Shepherd
VA
VA1

German Shepherd

1947-02-01

SchH2
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

SCHH1

V1

German Shepherd

1947-03-17

DDR SGR 1950 SCHH3
V

German Shepherd
SGR (CZECH) V
VA

German Shepherd
'38 VA1

German Shepherd

SCHH2
SG

German Shepherd

German Shepherd