Yette vom Baruther Land

Pedigree

V Yette vom Baruther Land

SCHH1 Female German Shepherd Jan 16, 1971
V

German Shepherd

Oct 3, 1966

SCHH3

V

German Shepherd

SCHH2

V

German Shepherd

Jan 5, 1961

SCHH3
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd

Oct 1, 1959

SCHH2
V

German Shepherd
 
V

German Shepherd
VA
 
SG

German Shepherd

Sep 17, 1961

SchH1

V

German Shepherd

Jan 26, 1957

SCHH2
 
V

German Shepherd
 
V
V

German Shepherd
VA
 
V

German Shepherd

Nov 15, 1956

SchH1
 
V

German Shepherd
SG

German Shepherd
V
 
V

German Shepherd

Jun 4, 1967

SCHH2, FH1

V

German Shepherd

Jan 28, 1963

SCHH3 FH SP-PS

V-

German Shepherd

Sep 8, 1959

DDR SIEGER 62/63 SCHH3
V

German Shepherd
 
V
 
V
V

German Shepherd
 
V
SG
V

German Shepherd

May 28, 1958

SchH1
V

German Shepherd
 
V

German Shepherd
V1
V

German Shepherd

Nov 18, 1963

SCHH2

V

German Shepherd

Mar 15, 1961

SchH3 PSH2
V

German Shepherd
 
V
 
V
V

German Shepherd
 
V
SG
V

German Shepherd

Dec 4, 1961

SchH1
V

German Shepherd
VA1
V

German Shepherd
VA
 
SG