Yenny vom Monte Casino

Pedigree

Yenny vom Monte Casino

Female German Shepherd 1978-02-15
V2

German Shepherd

1971-12-24

SchH3

V1

German Shepherd

1968-09-19

SchH3

V

German Shepherd

1965-10-03

SCHH2
V

German Shepherd
V3
SG
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd

1962-05-20

SCHH3
VA2

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA6
V
SG1

German Shepherd

1969-11-13

SCHH1

2X VA1

German Shepherd

1966-04-09

SCHH3
VA5

German Shepherd
V
V
VA2

German Shepherd
V4
V
V

German Shepherd

1967-10-14

SchH1
V US.CH.

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

SchH1

V

German Shepherd

1972-03-02

SchH2

VA2

German Shepherd
Beige & White w/Black Nose

1967-03-31

SCHH3
VA4

German Shepherd
V16
V
V7

German Shepherd
V1
V
VA7

German Shepherd

1968-09-19

SCHH1
V

German Shepherd
V
V
V20

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd

1968-06-15

SchH1

VA2

German Shepherd

1966-03-04

SchH3
V1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

SchH1
V

German Shepherd
V4
V

German Shepherd