Yaro vom Holzwinkel

Pedigree

V Yaro vom Holzwinkel

SchH3/FH
Male German Shepherd 1988-01-17
V

German Shepherd

1978-01-13

SCHH3(SG-BSP), FH

V

German Shepherd

1973-10-13

V-BSP 1976, 1977, 1978, V-EUSV, SCHH3, FH, INT

V

German Shepherd

1970-08-25

V-BSP 1972, 1973, 1974, SG-BSP 1975, SCHH3, FH
VA7

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1965-09-25

SchH2
VA1

German Shepherd
V4
SG
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

1973-04-01

HGH (HLH SIEGERIN)

V

German Shepherd

1967-11-12

SCHH3(V1-BSP), FH
V1

German Shepherd
VA2
V
SG

German Shepherd
SG

German Shepherd

1969-10-01

HGH
VA3

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

German Shepherd

1983-01-28

Schh1


German Shepherd

1976-10-27

SchH3

V

German Shepherd

1974-03-08

SchH2
VA4

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1971-08-31

SchH1
CACIB V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

1983-01-28

SchH1

V

German Shepherd

1975-07-04

SchH3
2X VA1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V3
V

German Shepherd

1974-09-18

SchH1
VA3

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA4