Yaro vom Holzwinkel

Pedigree

V Yaro vom Holzwinkel

SchH3/FH Male German Shepherd Jan 17, 1988
V

German Shepherd

Jan 13, 1978

SCHH3(SG-BSP), FH

V

German Shepherd

Oct 13, 1973

V-BSP 1976, 1977, 1978, V-EUSV, SCHH3, FH, INT

V

German Shepherd

Aug 25, 1970

V-BSP 1972, 1973, 1974, SG-BSP 1975, SCHH3, FH
VA7

German Shepherd
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Sep 25, 1965

SchH2
VA1

German Shepherd
V4
SG
V

German Shepherd
V
V

German Shepherd

Apr 1, 1973

HGH (HLH SIEGERIN)

V

German Shepherd

Nov 12, 1967

SCHH3(V1-BSP), FH
V1

German Shepherd
VA2
V
SG

German Shepherd
SG

German Shepherd

Oct 1, 1969

HGH
VA3

German Shepherd
V
V
SG

German Shepherd

German Shepherd

Jan 28, 1983

Schh1


German Shepherd

Oct 27, 1976

SchH3

V

German Shepherd

Mar 8, 1974

SchH2
VA4

German Shepherd
VA2
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Aug 31, 1971

SchH1
CACIB V

German Shepherd
V
V

German Shepherd
V

German Shepherd

Jan 28, 1983

SchH1

V

German Shepherd

Jul 4, 1975

SchH3
2X VA1

German Shepherd
VA2
V
V

German Shepherd
V3
V

German Shepherd

Sep 18, 1974

SchH1
VA3

German Shepherd
V
V
V

German Shepherd
VA4